Ślub konkordatowy – a może dwa śluby?

Może tak bardzo marzycie o ślubie, że chętnie wzięlibyście od razu dwa…W takim wypadku doradzamy dwie ceremonie: świecką ( w Urzędzie Stanu Cywilnego) i religijną ( w kościele). Można je rozdzielić w czasie, można każdą zaplanować w innej stylistyce, można zróżnicować gości. Oczywiście trzeba się liczyć z podwojeniem formalności i ogólnie z większym wysiłkiem organizacyjnym. Ale może chcecie to przeżyć jeszcze raz?

ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy – to może jednak jeden ślub?

Jeśli Wasze ślubne marzenia skupiają się na jednej wyjątkowej uroczystości, ale chcecie swój związek zalegalizować zarówno wobec prawa cywilnego, jak i w zgodzie z prawem kościelnym, zaplanujcie ślub konkordatowy. Składając przysięgę w kościele, równocześnie zawieracie świecki związek małżeński.
Żeby ślub konkordatowy został zawarty, jednocześnie muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:
oświadczenie w obecności duchownego woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz państwowemu prawu polskiemu, sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.
Złożenie oświadczenia woli w obecności duchownego sankcjonuje Wasz związek w wymiarze religijnym i świeckim. Zostanie on zarejestrowany przez Urząd Stanu Cywilnego – po otrzymaniu od duchownego dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa ( powinno się to odbyć w ciągu 5 dni).

Ślub konkordatowy – jakich dokumentów potrzebujesz

Zanim dostaniecie do ręki ten ważny dokument, musicie sami przygotować kilka innych.
Do kancelarii parafialnej kościoła, w którym chcecie wziąć ślub konkordatowy, będą potrzebne Wasze:
świadectwa chrztu- koniecznie aktualne, czyli nie starsze niż sprzed 6 miesięcy, z informacją o stanie wolnym i przyjęciu sakramentu bierzmowania, dowody osobiste
Z kolei do USC zgłaszacie się z ważnymi dowodami osobistymi i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym odbędzie się ślub konkordatowy. Potrzebne akty urodzenia powinny być dostępne w ogólnopolskim elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego, więc nie musicie ich przygotować. W urzędzie otrzymacie zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.
Dotąd wymienione formalności powinniście załatwić ok.3 -6 miesięcy przed planowanym ślubem. Natomiast kilka tygodni przed nim pozostanie Wam dostarczenie do kancelarii parafialnej jeszcze kilku dokumentów ( szczegółowe wymagania ustalają same parafie):

    • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
    • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, katechizacji, wizycie w poradni życia rodzinnego
    • potwierdzenie odczytania zapowiedzi, jeśli oboje lub jedno z Was należy do innej parafii.
    • Najczęściej bywa też wymagane dostarczenie do kancelarii w dniu ślubu zaświadczenia do ślubu konkordatowego o odbytej spowiedzi przedślubnej

ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy – z jakimi kosztami należy się liczyć?

Biorąc pod uwagę koszty tego aspektu przygotowań, musicie zapłacić urzędową opłatę skarbową ( w kasie USC lub przelewem) oraz opłatę dla duchownego ( zwyczajowo określaną jako “co łaska”). Zapłacicie też za odpisy aktu małżeństwa- poza jednym bezpłatnym egzemplarzem.
I to tyle, jeśli mówimy o standardowym ślubie konkordatowym.

Ślub konkordatowy – czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Dodatkowe dokumenty są niezbędne w następujących sytuacjach:
ślub konkordatowy chce zawrzeć kobieta, która ukończyła 16 lat, ale nie jest pełnoletnia – wymagana jest zgoda sądu, taki ślub chcą zawrzeć osoby spowinowacone – również konieczna zgoda sądu,
ślub konkordatowy zawiera obcokrajowiec- musi dołączyć dokument potwierdzający możliwość wstąpienia w związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju; dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez niego uwierzytelnione.

Ślub konkordatowy – podsumowując

Wiem wiem, czytając jakie warunki trzeba spełnić, ile dokumentów przygotować i jakie spotkania i szkolenia odbyć, cała procedura przypomina zimowe wejście na K2 bez tlenu. Bez obaw! Każdy z nas – małżonków to przeszedł i zapewniam że nie było tak źle. Poniżej, dla ułatwienia lista wszystkich formalności które trzeba spełnić przed zawarciem ślubu konkordatowego.

Nauki przedmałżeńskie – odbywają się kilka razy do roku w każdej parafii bądź dedykowanych ośrodkach. Nauki można zrobić wcześniej z racji bezterminowości zaświadczenia
Spotkanie w parafialnej poradni małżeńskiej
Rezerwacja terminu w kościele
W przypadku ślubu w innej parafii potrzebna jest zgoda obu proboszczów
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – ważne 6 miesięcy, weźcie to pod uwagę planując datę ślubu konkordatowego
Wizyta u proboszcza z parafii w której ma odbyć się ślub z zaświadczeniem z USC, dokumentami potwierdzającymi chrzest i bierzmowanie oraz dokumentami z nauk przedmałżeńskich
Możliwe że zostaniecie poproszeni o zaświadczenie ze spowiedzi

Ostatnimi formalnościami jest sporządzenie aktu małżeństwa, wszystkich potrzebnych oświadczeń i podpisanie ich przez was, świadków i samego duchownego który udziela wam ślubu.

ślub konkordatowy